System zabezpieczania powierzchni przed graffiti polega na pokryciu chronionej powierzchni specjalnym środkiem powodującym powstanie prawie niewidocznej powłoki izolującej powierzchnię od wszelkich zabrudzeń i uniemożliwiającej farbie graffiti w trwały sposób związać się z podłożem. W zależności od rodzaju zabezpieczanej powierzchni i potrzeb klienta stosujemy systemy trwałe oraz nietrwałe.
Systemy trwałe to systemy gdzie powłoka pozostaje na podłożu po usunięciu graffiti natomiast w przypadku systemów nietrwałych powłoka ochronna zostaje usunięta razem z graffiti, należy ją ponownie w tym miejscu nałożyć.

 

Środki AGS® (AntyGraffiti System) do zabezpieczania przed graffiti są wodną dyspersją mikro wosków.  Dzięki ich naturalnemu składowi mogą być stosowane na niemal każdej powierzchni, nie powodując  niepożądanych reakcji z podłożem. Produkowane są w trzech bezbarwnych wariantach: mat, półmat, połysk, które w większości przypadków są nie zauważalne na powierzchni. Dostępna jest również ich odmiana  w wersji barwionej wg. kolorystyki RAL i NCS, będąca jednocześnie powłokę malarską.  Nakłada się je pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Twory graffiti zmywa się przy użyciu gorącej wody pod ciśnieniem (gorąco-wodna myjka ciśnieniowa) lub za pomocą specjalnego środka AGS®.  Polega to na tym, że farba z aerozolu lub wodoodporne markery wiążą się z powłoką ochronną,  nie przenikając do struktury chronionego materiału. Przy użyciu gorącej wody (90°C) pod ciśnieniem, zabezpieczenie ulega rozmiękczeniu, natomiast ciśnienie wody, jak „szpachelka”, odrywa je wraz z graffiti  od powierzchni. Można to tez zrobić przy pomocy specjalnego środka bez użycia ciśnienia gorącej wody,  ale jest to proces bardziej pracochłonny. Po usunięciu napisów należy odnowić warstwę ochronną w miejscu czyszczenia. Zmywalne właściwości zabezpieczenia tzn. możliwość jego usunięcia, pretendują AGS® do stosowania na obiektach zabytkowych w myśl podstawowej zasady konserwatorskiej o konieczności odwracalności procesu. Właściwości te nie oznaczają jednak, ze powłoka ta jest delikatna i można ją np. uszkodzić, a następnie namalować graffiti. Preparaty tworzą trwałą warstwę, odporną na czynniki atmosferyczne i temperaturowe (mróz i upał) oraz uszkodzenia mechaniczne. Do jej usunięcia potrzebny  jest specjalny preparat i gorąca woda pod ciśnieniem.  Konieczność odnawiania zabezpieczenia AGS® w miejscu czyszczenia, wytykana jako „wada”, jest jednak zasadniczą zaletą, ponieważ w perspektywie czasu, gdy np. zabezpieczony budynek będzie wymagał przemalowania ścian, to aby nowa farba mogła związać się z elewacją, koniecznym będzie  usunięcie zabezpieczenia, które stanowi swego rodzaju separator. Środki AGS® można usunąć w prosty i tani sposób bez uszczerbku dla powierzchni. W przypadku trwałych-permanentnych powłok anty graffiti (które nie ulegają zmyciu przy usuwaniu graffiti) aby je usunąć należy zastosować bardzo kosztowne, inwazyjne metody ścierne jak szlifowanie, piaskowanie, które na pewno spowodują uszkodzenie materiału.  Ze zrozumiałych względów w przypadku np. tynków cementowo-wapiennych lub na ociepleniu zabieg ten będzie bardzo kłopotliwy, a przede wszystkim kosztowny.

Niewątpliwą zaletą zabezpieczenia AGS® jest długi, określony i GWARANTOWANY - 7 letni okres trwałości, który w praktyce wynosi kilkanaście lat. Oznacza to, że przez ten czas nie zmienią się ich właściwości i będą skuteczne. Środki te, tworząc warstwą konserwacyjną, zachowują w pełni paroprzepuszczalność (oddychanie) pokrytych materiałów, stanowiąc jednocześnie typową hydrofobizację (ograniczenie dostępu wilgoci), przez co mogą być wykorzystywane do ochrony hydrofobowej na  powierzchniach np. północnych i zachodnich ścian budynków, narażonych na wilgoć, ograniczając  jednocześnie rozwój mikro-organizmów (glony i mchy). Spełniają funkcje przeciwpożarowe (są nie palne),  mogą być stosowane we wnętrzach, w tunelach metra itp.  Zastosowany w nich filtr „UV” utrwala i przedłuża pierwotną kolorystykę zabezpieczonego materiału.  Oprócz skutecznego usunięcia graffiti, umożliwiają zmycie zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych,  co pozwala na utrzymywanie obiektu w czystości, oddalając w czasie kosztowny remont.  Walory te przedłużają trwałość powierzchni, co przekłada się na wymierne oszczędności eksploatacyjne.

Produkty AGS® otrzymały między innymi Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-4497/2000, atesty PZH, pozytywną opinię ASP w Krakowie itp., spełniają Unijną normę mostową BRO 2004, oraz najbardziej rygorystyczne wymogi ochrony środowiska według badań metodą OECD 302B w teście HEDESELLSKAPET.  
Zabezpieczanie powierzchni przed powstaniem graffiti jest najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania temu zjawisku. Trudność wykonania graffiti na zabezpieczeniu (potrzeba trzykrotnie więcej farby i czasu)  oraz możliwość szybkiego, taniego i skutecznego usunięcia, zniechęca jego twórców do ponownego  malowania z uwagi na krótką ekspozycje „dzieła”. Warunkiem uzyskania tego efektu jest konsekwencja  w działaniu. Natychmiastowe usuwanie choćby niewielkich napisów, daje sygnał jego autorom, że miejsce to nie warte jest trudu, marnowania czasu i kosztownych aerozoli oraz ponoszenia zbędnego ryzyka.