Jest wiele metod usuwania znaków poziomych jak na przykład zamalowanie farbą, zdzieranie (np. szlifowanie, frezowanie, piaskowanie) oraz usuwanie chemiczne. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Zamalowywanie jest najtańszą i najłatwiejszą metodą jednak zawsze taki znak będzie się na ulicy odznaczać co może powodować dezorientację kierowców, a oprócz tego po pewnym czasie zamalowana farba może na skutek tarcia pokazać co ma pod spodem, co będzie stwarzało realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W przypadku metod zdzierających problem polega na tym, iż oprócz usunięcia farby wykorzystanej do oznakowania poziomego narusza się także strukturę podłoża, co może negatywnie wpłynąć na jego trwałość.

 

Nasza firma oferuje usługi oparte na czyszczeniu gorącą wodą pod ciśnieniem wraz z chemią do tego przeznaczoną , a także w trudniejszych przypadkach hydropiaskowanie. Przedstawiona przez nas metoda polega na nałożeniu na oznakowanie środków chemicznych, które rozpuszczą farbę, a w następnej kolejności spłukaniu jej gorącą wodą pod ciśnieniem. W przypadku gdy poziomy znak drogowy składa się z kilku warstw farby lub jest wykonany z tzw. farby puchnącej, która tworzy grubą wystającą warstwę, czyszczenie środkami chemicznymi wspomagane jest hydropiaskowaniem. Przewagą wykonywanej przez nas metody nad opisanymi powyżej jest usunięcie oznakowania w całości bez naruszania powierzchni podłoża.