Usuwanie graffiti przeprowadzamy metodą chemiczną poprzez nałożenie na graffiti odpowiedniego środka zmiękczającego farbę użytą do graffiti a następnie spłukaniu powierzchni gorącą wodą pod odpowiednim ciśnieniem tak by zmyć tylko zabrudzenia, nie uszkadzając przy tym struktury podłoża oraz jego koloru.

W zależności od rodzaju użytej farby oraz porowatości i nasiąkliwości powierzchni, z której usuwamy graffiti zależy czy operację należy powtórzyć nawet kilkukrotnie. Im bardziej powierzchnia czyszczona jest porowata i nasiąkliwa tym bardziej czasochłonne i trudniejsze jest jej usunięcie i uzyskanie zadowalającego efektu.  Usuwanie graffiti z takich powierzchni należy przeprowadzać bardzo rozważnie by nie przesadzić z zastosowanymi środkami doprowadzając do odbarwienia powierzchni lub jej uszkodzenia.

W niektórych przypadkach nie będzie możliwe dokładne usunięcie graffiti bez odbarwienia podłoża. Należy w takim przypadku potraktować usunięcie graffiti jako wstępny etap do ponownego pomalowania powierzchni.

Czy można zatem pomalować zabrudzoną powierzchnię bez wcześniejszego usunięcia graffiti? Oczywiście wszystko można ale nie polecamy takiego rozwiązania. Należy zwrócić tu uwagą na kilka aspektów. Dokładne zamalowanie graffiti wymaga by malowanie powtórzyć kilka razy a to znacznie zwiększa zużycie farby. Ponadto farba użyta do graffiti i użyta do zamalowania graffiti mają różne właściwości (przepuszczalność wody, powietrza, przyczepność do podłoża itp.) co powoduje, że po jakimś czasie pod wpływem czynników atmosferycznych na zamalowanej powierzchni i tak będą widoczne prześwity graffiti i najczęściej farba w miejscu graffiti zacznie się łuszczyć i odpadać.

Skuteczność czyszczenia powierzchni z graffiti w dużej mierze jest zależna od rodzaju podłoża (porowatość, przepuszczalność wody, powietrza, nasiąkliwość). W przypadku podłoża z klinkieru, marmuru, szkła czy innych materiałów twardych, nienasiąkliwych skuteczność jest bardzo wysoka i dość łatwa do osiągnięcia.

Trochę inaczej jest z materiałami nienasiąkliwymi lecz delikatnymi takimi jak pleksiglasy czy laminaty. Usunięcie samego graffiti nie jest trudne lecz ze względu na występowanie w farbach różnego rodzaju rozpuszczalników na wyczyszczonej powierzchni mogą być widoczne ślady ingerencji tych rozpuszczalników w podłoże. Usuniemy farbę graffiti ale pozostaną ślady tam gdzie była położona farba.
W przypadku podłoża porowatego i nasiąkliwego usuwanie graffiti jest bardziej skomplikowane a uzyskane efekty mogą być zadowalające w różnym stopniu. W najbardziej niekorzystnych przypadkach należy liczyć się z możliwością wystąpienia odbarwień czy nawet miejscowego uszkodzenia gorszej jakości podłoża.

Chemiczne czyszczenie graffiti jest czasochłonne i kosztowne jednak często nieodzowne by utrzymać walory estetyczne obiektu. Chemiczne usuwanie graffiti wykonane nawet najbardziej dokładnie przy użyciu najlepszych środków każdorazowo wpływa na obniżenie jakości podłoża. Z tego względu należy je przeprowadzać jak najrzadziej traktując tę czynność jako wstęp do zabezpieczenia powierzchni środkiem antygraffiti.